SEQUEL EBSSEQUEL QMSSEQUEL CRMSEQUEL BCASEQUEL WEISEQUEL PMS
BIURO PROGRAMÓW I PROJEKTÓWGIIF-NET


      Biuro Programów i Projektów służy pomocą i narzędziem dla osób, które w organizacji ponoszą odpowiedzialność za powodzenie programów i projektów, czyli członkom komitetów sterujących i członkom zarządów. Prawidłowe funkcjonowanie BPiP w organizacji wymaga, aby procesy biznesowe BPiP, były w sposób spójny i przejrzysty powiązane z procesami całej firmy. BPiP dostępne jest na platformę Lotus Notes/Domino oraz J2EE (możliwe wykorzystanie rozwiązań Open Source).

Produkt posiada certyfikat zgodności z metodyką PRINCE2

Najważniejsze cechy efektywnie działającego BPiP to:

Korzyści Funkcjonalność
źródło wiedzy o metodyce zarządzania projektem wg PRINCE2 działanie w oparciu o role i procesy, zgodne z przyjętą metodyką PRINCE2
zapewnienie dostępu do pełnej i aktualnej dokumentacji dotyczącej wszystkich projektów realizowanych w organizacji, co ułatwia przygotowywanie raportów i opracowań zbiorczych formalne rejestrowanie każdego projektu, w sensie zapamiętania jego indywidualnej struktury organizacyjnej i określenia poziomu sformalizowania w zakresie zarządczym
łatwy dostęp do dokumentacji projektu w każdej fazie jego realizacji z przestrzeganiem ustalonych dla danego projektu praw dostępu zakładanie teczek projektów, które stanowią repozytoria dokumentów zarządczych i dokumentów specjalistycznych lub technicznych dla każdego z projektów
ułatwia i skraca czas przestawienia organizacji na metodyczne zarządzanie projektami i efektywne wykorzystanie metodyki PRINCE2 zapewnienie bezpieczeństwa gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji
dzięki zapewnieniu przestrzegania praw do edycji i tworzenia nowych wersji dokumentów, BPIP w sposób prosty i naturalny integruje się z systemami zarządzania jakością według normy ISO9001:2000 zarządzanie wersjami wszystkich dokumentów, wspomagając tym samym zarządzanie konfiguracją w projekcie, które jest wymagane przez metodykę PRINCE2
powoduje, że w organizacji pojawia się jeden wspólny i spójny standard zarządzania projektami oparty o jednorodne dokumenty, co ułatwia widzenie i kontrolę projektów przez Kierownictwo organizacji udostępnienie użytkownikom predefiniowanych wzorców dokumentów przystosowanych do potrzeb danej organizacji (zawierają m.in. kryteria oceny jakości dla dokumentów przygotowywanych na ich podstawie)
umożliwia wygodną i ergonomiczna pracę dla członków zespołów projektowych z możliwością dostępu do BPiP za pośrednictwem Internetu (z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa), co jest kluczowe dla projektów realizowanych w organizacji definiowane, kontrolowanie i udokumentowane modyfikowanie, ról w projekcie
ograniczenie liczby dokumentów papierowych