TWORZENIE APLIKACJIKONSULTACJEINTEGRACJA SYSTEMÓWHELPDESK
LOTUS NOTES/DOMINOOPEN SOURCE
BUSINESS OBJECTS

       Business Objects to aplikacje informatyczne będące intuicyjnymi narzędziami analitycznymi, dzięki którym przedsiębiorstwa czy organizacje mogą na bieżąco śledzić ważne dla ich działalności czynniki.
       Niezwykła elastyczność oprogramowania pozwala docierać do każdego zdefiniowanego źródła danych od prostych plików tekstowych do skomplikowanych hurtowni danych, a także łączyć źródła danych jeśli jest to potrzebne w analizie. Niewątpliwą przewagą BO jest skalowalność analityczna pozwalająca przeglądać informacje od najwyższego stopnia szczegółowości agregującego dane, aż po najmniejszy element wchodzący do analizy - wszystko zależy jedynie od woli osoby analizującej zestawienia. Rozbudowana funkcjonalność pozwala tworzyć dowolne analityki i zestawienia włącznie z graficznymi przedstawieniami. Duży nacisk położony jest na bezpieczeństwo danych dzięki czemu każdy użytkownik może mieć dostęp tylko do informacji ograniczonych jego rolami/funkcjami, które zostały mu przypisane w systemie.
       BO to narzędzia niezbędne każdemu uczestnikowi rynku.
Sequel pomoże Państwu wdrożyć BO w ten sposób aby można było w optymalny sposób wykorzystać jego funkcjonalność w budowaniu przewagi rynkowej nad konkurencją.

Więcej o Business Objects...