SEQUEL EBSSEQUEL QMSSEQUEL CRMSEQUEL BCASEQUEL WEISEQUEL PMS
BIURO PROGRAMÓW I PROJEKTÓWGIIF-NET


      SEQUEL BCA (Business Core Application) powstał w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania informacji w organizacji. Aplikacja pozwala na zdefiniowanie dowolnych typów dokumentów w zależności od obowiązujących procedur działania. Bezproblemowo można przeprowadzić aktualizację, kategoryzację i archiwizację dokumentów. Dzięki rejestracji historii dokumentów można śledzić aktywność poszczególnych użytkowników. System umożliwia pracownikom dzielenie się wiedzą oraz wymianę informacji. Elastyczny i skuteczny mechanizm wyszukiwania danych, także w załączonych plikach, pozwala odnaleźć każdą informację wprowadzoną do systemu. Nieaktualne dokumenty trafiają do archiwum, z którego mogą być przywołane na żądanie.

Korzyści Funkcjonalność
ograniczenie liczby dokumentów papierowych możliwość tworzenia dowolnych typów dokumentów
przejrzysta klasyfikacja dokumentacji zarządzanie macierzą uprawnień do dokumentów
oszczędność czasu w gromadzeniu informacji tworzenie wieloprzekrojowych zestawień danych
ograniczenie kosztów związanych z tworzeniem, powielaniem i udostępnianiem dokumentów pełnotekstowe wyszukiwanie informacji, również w załącznikach
łatwość i szybkość wyszukiwania wymaganych danych, także w załączonych plikach dowolne, automatyczne numerowanie dokumentów
bezpieczeństwo, oparte na prawach dostępu do dokumentów rejestrowanie historii zmian w dokumentach
dostępność do bieżącej wersji dokumentu z możliwością przywołania poprzednich wersji ewidencjonowanie wykonanych wydruków
dostępność aplikacji niezależna od czasu i lokalizacji zarządzanie wersjami dokumentów
wsparcie pracy grup zadaniowych, dzięki dostępowi do informacji i obiegowi dokumentów realizacja elektronicznego obiegu dokumentów
ergonomiczny interface zwiększający szybkość pracy archiwizowanie dokumentów (automatyczne lub na żądanie)