SEQUEL EBSSEQUEL QMSSEQUEL CRMSEQUEL BCASEQUEL WEISEQUEL PMS
BIURO PROGRAMÓW I PROJEKTÓWGIIF-NET


      SEQUEL CRM (Customer Relationship Management) wspiera pracę działów handlowego i marketingu. W systemie rejestrowane są dane: teleadresowe (adres, telefon, e-mail), kategoryzujące (np.: status klienta, branża, opiekun handlowy), strukturalne (oddziały, działy, stanowiska, osoby), opisowe (np.: uwagi, zagrożenia), a także akcje podejmowane w stosunku do klientów. System zapewnia badanie poziomu relacji z klientami i ocenę współpracy - planowaną i rzeczywistą. Wielorakość kategorii pozwala na łatwe odnajdywanie informacji, a także dokonywanie licznych zestawień. System pozwala w prosty sposób kontrolować i rozliczać pracę osób zaangażowanych w nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z klientami. Aplikacja umożliwia prowadzenie korespondencji seryjnej i akcji mailingowych.

Korzyści Funkcjonalność
centralizacja informacji o klientach rejestrowanie danych teleadresowych klienta
efektywne zarządzanie relacjami z klientami możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej klienta
przedstawienie korzyści i strat płynących z utrzymywanych relacji tworzenie zestawień i analiz na podstawie danych o klientach, w tym oceny rentowności relacji z klientami
pomoc w ustalaniu strategii współpracy z klientami rejestrowanie kontaktów z klientami oraz inicjatyw sprzedażowych
łatwość obsługi i rejestrowania danych wyszukiwanie informacji według dowolnych kryteriów, także w załączonych plikach
różnorodność kategoryzacji danych przeprowadzanie akcji mailingowych
szybkość docierania do potrzebnych informacji generowanie etykiet do korespondencji seryjnej
usprawnienie pracy pracowników wchodzących w relacje z klientami kontrola i rozliczanie pracy przedstawicieli handlowych
stała kontrola i możliwość korygowania pracy osób utrzymujących kontakty z klientami zarządzanie prawami dostępu do dokumentów
poprawienie przepływu informacji integracja z pocztą elektroniczną
możliwość dostosowania aplikacji do własnych standardów i wymagań