SEQUEL EBSSEQUEL QMSSEQUEL CRMSEQUEL BCASEQUEL WEISEQUEL PMS
BIURO PROGRAMÓW I PROJEKTÓWGIIF-NET


      SEQUEL PMS (Project Management System) dedykowany jest do prowadzenia projektów według dowolnej metodologii. Daje możliwość zarządzania prawami dostępu w oparciu o strukturę organizacyjną firmy. Zakres nadawania uprawnień obejmuje zarówno pojedynczych użytkowników, jak i całe grupy zadaniowe, uwzględniając zmiany w kompetencjach osób zaangażowanych w projekt. Zaawansowany system komunikacji zapewnia każdemu uczestnikowi projektu dostęp do bieżących informacji. Funkcjonalność aplikacji SEQUEL PMS pozwala kontrolować poszczególne etapy i zadania projektu, zapewniając ocenę zgodności z planowanym harmonogramem, kosztami i celowością. Raporty mogą być generowane w postaci plików MS Office.

Korzyści Funkcjonalność
możliwość zastosowania dowolnej metodologii prowadzenia projektów zarządzanie przepływem informacji w grupie projektowej: zlecanie zadań, informacja na temat stopnia zaawansowania projektu, wykrywanie odchyleń, sygnalizowanie zagrożeń
wysoki poziom bezpieczeństwa
zwiększenie efektywności prowadzonych projektów zarządzanie prawami dostępu do projektu; delegowanie uprawnień na stałe lub okresowo
optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych ocena realizacji projektu oraz poszczególnych jego etapów, według takich kryteriów jak: wynik ekonomiczny (możliwość pobierania danych dotyczących kosztów prowadzenia projektu z programów księgowych), celowość, terminowość, inne
usprawnienie przepływu informacji
wsparcie pracy grup zadaniowych
dostępność aplikacji i prowadzonych projektów niezależnie od lokalizacji tworzenie statystyk projektu w oparciu o wybrane kryteria, np.: tytuł, koszt, status, uczestnik projektu
systematyzacja i uporządkowanie projektów (możliwość podziału na kartoteki, zadania, dokumenty, itp.) definiowanie formy i tworzenie dowolnej liczby dokumentów
szybkość wyszukiwania informacji, także w załączonych plikach dekretowanie i zachowywanie historii prowadzonych projektów
elastyczność aplikacji; możliwość dostosowania do własnych standardów i wymagań pełnotekstowe wyszukiwanie informacji, także w załączonych plikach
skrócenie czasu i redukcja kosztów prowadzenia projektów integracja z zewnętrznymi systemami i pakietami biurowymi np. MS Office
łatwość obsługi pozwalająca na szybkie wdrożenie systemu w organizacji dostęp przez przeglądarkę internetową
dostępność zestawień oceny projektów archiwizacja zamkniętych projektów