SEQUEL EBSSEQUEL QMSSEQUEL CRMSEQUEL BCASEQUEL WEISEQUEL PMS
BIURO PROGRAMÓW I PROJEKTÓWGIIF-NET


      SEQUEL QMS (Quality Management System) jest aplikacją wspomagającą wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością. Nie ogranicza się jedynie do zarządzania dokumentacją Systemu, lecz pozwala na odwzorowanie i zautomatyzowane zarządzanie wszelkimi procesami biznesowymi zachodzącymi w organizacji - np w łatwy sposób można dostosować aplikację do od niedawna obowiązujących wymagań Dyrektywy Maszynowej, zakładając dziennik konserwacji dla maszyny i urządzenia. Aplikacja rozwija się wraz z organizacją i dopasowuje się do zachodzących w niej zmian, wszelkie modyfikacje i rozbudowa o nowe funkcjonalnosci, nie są kosztowne, ze względu na ogromną elastyczność budowy. Duży nacisk skierowany jest na bezpieczeństwo systemu, wspomaganie przepływu informacji, utrzymywanie zawsze aktualnych danych pomimo częstych zmian w prowadzonej dokumentacji. Nowością, jaką oferuje SEQUEL QMS, jest możliwość zarządzania procesami biznesowymi i obiegiem informacji przy pomocy graficznego interfejsu użytkownika.

Korzyści Funkcjonalność
umożliwia wpływ wszystkich pracowników organizacji na System Zarządzania Jakością, co sprzyja zwiększeniu świadomości ISO prowadzenie księgi jakości: procedury, instrukcje, formularze, specyfikacje, itp.
oszczędność czasu i redukcja kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością zarządzanie auditami jakości oraz działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
płynność wprowadzania zmian w dokumentacji oraz łatwość ich rozpowszechniania automatyczne informowanie odbiorcy dokumentu o zmianach w dokumentacji i rejestracja faktu otrzymania oraz zapoznania się z dokumentem
zmniejszenie ryzyka powstawania zagrożeń dzięki pełnej kontroli przebiegu procesu dostęp użytkowników do zawsze aktualnej, zebranej w jednym miejscu dokumentacji
wysoki poziom bezpieczeństwa danych graficzny edytor procesów pozwalający Państwu na sprawne odwzorowanie, modelowanie i zarządzanie procesami istniejącymi w Państwa organizacji
ograniczenie liczby papierowych dokumentów mechanizm pełnej automatyzacji i kontroli przebiegu procesów
usprawnienie przepływu informacji wykrywanie odchyleń od normy i sygnalizowanie zagrożeń
wspomaganie pracy grupowej zarządzanie macierzą uprawnień do dokumentów
łatwość dostępu do danych i wyszukiwania informacji definiowanie różnorodnych struktur organizacyjnych, np.: hierarchiczna, procesowa, administracyjna, sieciowa
zwiększenie możliwości kontroli efektów pracy użytkowników numerowanie dokumentów zgodnie ze standardami właściwymi dla Państwa organizacji
obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemu, dzięki łatwości dostosowywania go do własnych standardów i wymagań integracja z zewnętrznymi systemami już wykorzystywanymi przez Państwo (systemy ERP, relacyjne bazy danych, itd.)
uniezależnienie sprawnego działania organizacji od zamian kadrowych możliwość tworzenia raportów w formacie MS Office
archiwizacja zdezaktualizowanych dokumentów i procesów oraz dostęp do nich na żądanie