SEQUEL EBSSEQUEL QMSSEQUEL CRMSEQUEL BCASEQUEL WEISEQUEL PMS
BIURO PROGRAMÓW I PROJEKTÓWGIIF-NET


      SEQUEL WEI (Workflow Engine Implementation) spełnia wszystkie oczekiwania, dotyczące obiegu dokumentów i informacji w firmie. Jego atutem jest możliwość definiowania formularzy dowolnego typu. Pozwala również na wprowadzanie skanowanych dokumentów, z opcją rozpoznawania tekstu (OCR), co przyspiesza i usprawnia pracę. System mocno wspiera pracę grupową poprzez możliwość aktywnego dzielenia się wiedzą pomiędzy użytkownikami. Rozwinięty mechanizm komunikacji pozwala szybko podejmować najważniejsze decyzje i informować o nich zainteresowane osoby - jego uniwersalność upozwala zastosować go w dowolnej bazie lotusowej. Rozbudowana i skuteczna wyszukiwarka danych, odnajdzie każdą informację wprowadzoną do systemu. Do zarchiwizowanych dokumentów można sięgnąć zawsze wtedy, kiedy są one potrzebne.

Korzyści Funkcjonalność
automatyzacja przepływu dokumentów i informacji tworzenie dowolnych typów dokumentów
centralizacja umieszczenia dokumentów nadawanie praw dostępu do dokumentów
oszczędność czasu w gromadzeniu i przetwarzaniu danych modelowanie cykli obiegów przy pomocy graficznego edytora
ograniczenie kosztów związanych z tworzeniem, powielaniem i udostępnianiem dokumentów mechanizm pełnej automatyzacji i kontroli obiegu dokumentów
zmniejszenie ryzyka powstawania zagrożeń dzięki pełnej kontroli obiegu dokumentów wykrywanie odchyleń od normy i sygnalizowanie zagrożeń
bezpieczeństwo, oparte na prawach dostępu do dokumentów definiowanie różnorodnych struktur organizacyjnych
zwiększenie możliwości kontroli efektów pracy użytkowników integracja z zewnętrznymi systemami (SAP, relacyjne bazy danych, itd.)
uniezależnienie sprawnego przepływu informacji i działania organizacji od zamian kadrowych wprowadzanie skanowanych dokumentów z możliwością rozpoznawania tekstu (OCR)
przejrzysta klasyfikacja dokumentacji tworzenie kategoryzowanych zestawień danych
łatwość i szybkość wyszukiwania wymaganych danych, także w załączonych plikach pełnotekstowe wyszukiwanie informacji, również w załącznikach
ograniczenie liczby dokumentów papierowych dowolne, automatyczne numerowanie dokumentów, zgodnie ze standardami stosowanymi w Państwa firmie
wsparcie pracy grup zadaniowych, dzięki dostępowi do informacji i obiegowi dokumentów rejestrowanie historii zmian dokumentów
tworzenie raportów
archiwizowanie dokumentów (automatyczne lub na żądanie)