TWORZENIE APLIKACJIKONSULTACJEINTEGRACJA SYSTEMÓWHELPDESK
LOTUS NOTES/DOMINOOPEN SOURCEBUSINESS OBJECTS


Usługi doradcze prowadzone są przez naszych Konsultantów - osoby o dużym doświadczeniu i rozległej wiedzy merytorycznej na temat funkcjonowania współczesnych systemów i aplikacji. Oferujemy Państwu konsultacje m. in. na temat:

  • dobóru odpowiedniego oprogramowania,
  • określenia wymogów sprzętowych pod dedykowane rozwiązania,
  • odpowiedniego zabezpieczenia danych zarówno przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, jak i odpowiedniego przechowywania i archiwizowania informacji, a także zabezpieczeń przed atakami wirusów komputerowych,
  • możliwości integracji różnych systemów,
  • tworzenia autorskich rozwiązań informatycznych dedykowanych do Państwa potrzeb.